sâmbătă, iunie 15, 2024
AcasăActualitateTitluri de proprietate emise cu încălcarea legii la Sascut, Bacău?

Titluri de proprietate emise cu încălcarea legii la Sascut, Bacău?

Titlul de proprietate nr. 508412 mi-a stârnit curiozitatea deoarece amplasarea celor trei suprafețe de teren, care însumează 29.756 metri pătrați, nu este deloc întâmplatoare, suprapunându-se parțial peste parcarea fostului președinte al comisiei de fond funciar Sascut.

Plecând de la amplasarea tuturor celor trei terenuri în vecinătatea proprietăților deținute de urmașii fostului președinte al comisiei de fond funciar Sascut, apar semne de întrebare precum: Acest titlu de proprietate a fost obținut în mod legal? Ale cui interese le servește de fapt? Cine este beneficiarul final?

Conform art. 2 alin. 1 din Legea 1/2000: „reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere.”

În urma verificărilor și a discuțiilor purtate cu riveranii, doamna V. P. nu a deținut suprafețe de teren agricol pe amplasamentele menționate în titlu de proprietate 508412 emis pe 9 iulie 2021.

Nu trebuie să fii expert ca să suspectezi că poate fi vorba despre un titlu de proprietate emis pe bază de marturii mincinoase, cu încălcarea legii.

Cine s-ar face vinovat?

La o analiza preliminară, vina ar aparține mai multor persoane, plecând chiar de la cererea inițială și declarațiile posibil false care au fost depuse în atenția Comisiei locale de fond funciar de la Sascut.

Anumiți angajați ai Primăriei Sascut au fost sau nu complici în aceasta cauză?

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, titlul de proprietate este valabil iar persoanele vizate se pot prevala de prezumția de nevinovăție.

Președintele comisiei de fond funciar, anume primarul, nu a respins cererea de retrocedare ci a aprobat-o și a înaintat-o Comisiei județene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Această comisie ar fi trebuit să verifice în mod riguros existența actelor doveditoare din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte, ținându-se cont și de dispozițiile art. 11 alin. 1 și 2 din aceeași lege, înainte de a emite titlul de proprietate 508412.

Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Bacău a intabulat cele 3 suprafețe de teren (marcate cu galben) și a emis 3 cărți funciare: N.C. 66470 – 8814m2, N.C. 66472 – 13858m2 și N.C. 66471 – 7084mp.

Se impune de urgență la nivelul Primăriei:

1. reverificarea actelor care au stat la baza emiterii titlului de proprietate,

2. descoperirea complicilor care au contribuit la emiterea titlului de proprietate

Se va autosesiza noua conducere a Primăriei Sascut și va introduce o acțiune în constatare a nulității absolute a acestui titlu de proprietate?

Instanța poate anula acest titlul de proprietate

Titularul unei acțiuni în constatare a nulității absolute a actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 poate fi orice persoană sau instituție publică care justifică un interes legitim.

Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru a constata nulitatea absolută a unui titlu de proprietate, instanța verifică îndeplinirea fiecărei condiții impuse de dispozițiile legale.

Constatarea nulității absolute a titlului de proprietate poate fi solicitată Judecătoriei Bacău de orice persoană interesată de suprafața de teren cuprinsă în titlul de proprietate în mod nelegal și poate fi făcută oricând, chiar și după trecerea unui anumit interval de timp.

Conform dispozițiilor art. III din Legea nr. 169/1997:

(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri.

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producție sau la stat sau care nu au moștenit asemenea terenuri;

Acesta nu este un caz singular

Circulă zvonuri în spațiul public că sute de titluri de proprietate ar fi fost emise ilegal la Sascut, cu știința și cu complicitatea unor persoane din administrația publică locală și nu numai.

Dacă un organ de control abilitat ar verifica în detaliu modul în care s-au făcut retrocedările, actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate, actele de vânzare cumpărare ale celor care dețin suprafețe mari de teren agricol, ar ieși probabil la iveală multe, foarte multe ilegalități comise în ultimii 30 de ani. Niciodată nu este prea târziu.

Investigația mea nu se oprește aici, fără a exclude posibilitatea deschiderii unor acțiuni în instanță prin care să cer constatarea nulității absolute a unor titluri de proprietate.

Voi reveni cu alte exemple și cu detalii în acest caz.

DISTRIBUIE acest articol dacă și tu dorești să se afle adevărul !

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Most Popular